ชิปปิ้งสินค้าจากจีนการทำประกันภัยสินค้าที่ไม่ควรมองข้าม

การใช้บริการด้านการขนส่งสินค้าหรือชิปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศนั้นไม่ได้คำนึงถึงแค่เรื่องระยะทางเพียงอย่างเดียว หากมีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการกว่าที่สินค้าที่ผู้ใช้บริการส่งมาถึงมือเรา จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเล ดังนั้นสินค้าของเราจะต้องผ่านกระบวนการมากมาย เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปยังพาหนะหนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนย้ายอาจเกิดปัญหากับสินค้าได้หรือเกิดความเสียหายระหว่างขนย้ายหรือสินค้าตกหล่นทำให้สินค้าที่ขนมาไม่ครบ การทำประกันภัยสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับในการชิปปิ้งสินค้าระหว่างประเทศ เพราะการทำประกันภัยสินค้านั้นถือเป็นเครื่องมือปกป้องสินค้าของเราเมื่อเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง หลายคนอาจไม่ทราบหรือยังไม่เข้าใจว่า ประกันภัยสินคินค้ามีอะไรบ้าง หรือมีขั้นตอนทำอย่างไร วันนี้ chinatopcargo จะพาคุณไปรู้จักกับการทำประกันภัยสินค้ากัน

ชิปปิ้งสินค้าจากจีนการทำประกันภัยสินค้าที่ไม่ควรมองข้าม ชิปปิ้ง ชิปปิ้งสินค้าจากจีนการทำประกันภัยสินค้าที่ไม่ควรมองข้าม Shhhhha 01

ชิปปิ้งสินค้าจากจีนการทำประกันภัยสินค้าที่ไม่ควรมองข้าม

การประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า มีหลากหลายชนิด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

การประกันภัยการขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

การทำประกันภัยเพื่อบรรเทาหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างจากการชิปปิ้ง จัดเก็บ หรือพักสินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและภายนอกประเทศ สำหรับความเสี่ยงต่อตัวสินค้า จะจำกัดความไว้ ได้แก่ สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย เช่น แตกหรือเปียกน้ำ แต่ไม่รวมการเสื่อมสภาพตามปกติของสินค้าที่ถือว่าไม่เป็นความเสี่ยงต่อตัวสินค้า

การประกันอื่น ๆ

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ในกรณีนี้จะคุ้มครองผู้ส่งออกในกรณีที่เกิดปัญหาในการชิปปิ้งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วผู้ส่งออกไม่ได้รับค่าชำระจากผู้ซื้อ สำหรับการประกันภัยในลักษณะอื่น ก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและความต้องการของผู้ส่งออก ซึ่งมีให้เลือกอยู่หลากหลาย และต้องติดต่อ ให้รายละเอียดกับบริษัทประกันภัยเป็นกรณี

การประกันภัย มักถูกมองข้ามหรือถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและเข้าใจยากแต่การทำประกันภัยมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากไม่สนใจในการทำประกันภัยสินค้าอาจทำให้ธุรกิจด้านการขนส่งนั้นเสียหายอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียว

สำหรับการทำประกันภัยการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสามารถติดต่อขอทำประกันภัย ผ่านบริษัทที่เราได้เลือกใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือติดต่อกับบริษัทประกันโดยตรง เพื่อปรึกษาและติดต่อถึงขั้นตอนการทำประกันภัย และต้องมีการเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นได้แก่ ตัวสินค้าคืออะไร มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร จุดหมายปลายทางคือที่ใด ยานพาหนะในการขนส่งชื่ออะไร สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในการคุ้มครอง บริษัทที่เราติดทำประกันภัย จะให้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนเตรียมไว้ให้เสมอ

ประกันภัยก็มีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกและยังมีการพัฒนาประกันภัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อประกันภัยให้ได้มากที่สุด แต่ถึงแม้จะมีการพัฒนาประกันใหม่อยู่เสมอ แต่หลักการของประกันภัย ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบรรเทาภัยที่เกิดจากเหตุหรืออุบัติเหตุสุดวิสัยเท่านั้น การประกันภัยแบ่งออกได้หลายประเภท และมีความหลากหลายและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป สำหรับการประกันภัยตัวสินค้า คือ การประกันภัยความเสียหายหรือสูญหายของตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ในระหว่างขั้นตอน การดำเนินการทางการขนส่งที่เป็นมาตราฐานสากลชัดเจนให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดย กรมธรรม์ประกันภัย จะระบุความคุ้มครองหลักของตัวสินค้าได้ 3 ลักษณะดังนี้

1.Institute Cargo Clauses (C)

คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเพลิงไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น จมหรือล่ม ยานพาหนะในการขนส่งทางบกพลิกคว่ำหรือตกจากราง เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอื่นใด การส่งสินค้าลงจากทางเรือ ณ ท่าหลบภัย ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม สินค้าถูกโยนทะเล

2.Institute Cargo Clauses (B)

นอกจากความคุ้มครองตาม Institute Cargo Clauses (C) แล้ว ยังคุ้มครองถึงแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป น้ำจากแม่น้ำ ทะเลสาปหรือน้ำรั่วไหลเข้ามาในเรือ ในยานพาหนะ ในระวางหรือในตู้ลำเลียง หรือในสถานที่เก็บสินค้า สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง เพราะตกจากเรือหรือเกิดการขนขึ้นขนลงจากเรือหรือยานพาหนะ

3.Institute Cargo Clauses (A)

ระบุให้ความคุ้มครองเสียหายจากภัยทุกอย่าง ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย

ในกรณีที่เป็นภัยมาตราฐานแล้ว บริษัทประกันภัยจะพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของสินค้า บรรจุภัณฑ์ จำนวนเงินเอาประกันภัย พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง เมื่อท่าปลายทางและระหว่างทางสำหรับการประกันภัยสินค้า ส่วนการประกันภัยสินเชื่อการค้า ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าของตน เช่น ประเภทธุรกิจ ประเทศที่ขายสินค้าไปให้ ประเภทสินค้าที่ขาย เป็นต้น เพื่อผู้รับประกันภัยจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปประมวลและเสนอเงื่อนไขความคัุ้มครอง วงเงิน และอัตราดอกเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

การทำประกันภัยสินค้าไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม เพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าในการชิปปิ้งสินค้ามานั้น จะเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าของเราได้บ้าง ดังนั้นป้องกันไว้ก่อนก็คงไม่เสียหายนัก หากเกิดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยก็มีอะไรรับประกันสินค้าของเราได้บ้าง อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

2018-09-06T09:42:44+00:00