ชิปปิ้ง 4 เครื่องหมาย มอก. ที่คุณต้องรู้

ชิปปิ้ง 4 เครื่องหมาย Chinatopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 4 เครื่องหมาย มอก. ที่คุณต้องรู้ 4                 chinatopcargo 768x402

ชิปปิ้ง หลายคนอาจสงสัยว่าอะไรคือ มอก. ? และส่งผลอย่างไรต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

จริงๆ แล้ว มอก. มิใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพการใช้งาน มาตรฐานการผลิต ความปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มค่าสมราคาของสินค้าอุปโภคบริโภค

คำว่า ‘มอก.’ นั้น ย่อมาจาก ‘มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม’ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ซึ่งปัจจุบัน สินค้าที่ สมอ. กำหนดให้เป็นสินค้าที่ได้รับ มอก. นั้น มีมากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ เราได้รวบรวมเอาเครื่องหมาย มอก. ที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันมาฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้าในครั้งหน้า ละเอียดถี่ถ้วนกันสักนิด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยในระยะยาว อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

ชิปปิ้ง 4 เครื่องหมาย มอก. ที่คุณต้องรู้ Chinatopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 4 เครื่องหมาย มอก. ที่คุณต้องรู้ 4                 chinatopcargo 1024x1024

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
• ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
• ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาที่ถูกลง
• เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆ ต้องได้รับ มอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
• ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
• สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจในการนำสินค้าไปใช้งาน
• ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ซ่อมแซมได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้
• วิธีการบำรุงรักษามีความใกล้เคียงกัน จึงไม่ต้องเรียนรู้การใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ
• ประหยัดเวลาในการใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม หรือประโยชน์ร่วมกัน
• ช่วยเป็นสื่อกลาง เป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกัน
• ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
• ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติและใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
• สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
• ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
• .สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐาน ที่ระบุบนสินค้า ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายมาตรฐานที่อดสงว่าสินค้าได้รับมาตรฐานอะไร

เลือกซื้อสินค้านำเข้าประเภทวัสดุก่อนสร้าง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายงๆกับ Alibabaeasy ที่มีสินค้านับล้านรายการให้คุณเลือก พร้อมทั้งสามารถใช้บริการขนส่งชิปปิ้งกับเรา Chinatopcargo ให้บริการขนส่งสินค้า มาตรฐานการบริการระดับสากล