ใบตราส่งสินค้านั้นสำคัญไฉน! สิ่งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้เกี่ยวกับ Bill Of Lading

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำเข้าสินค้านั้นคือเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือชิปปิ้งจากจีนนั้น เราควรจะเข้าใจในเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันการทุจริตสินค้าหรือการเสียภาษีต่างๆ และกรณีเวลาเกิดปัญหาเราจะสามารถใช้เอกสารนี้เป็นหลักฐานในการชี้แจงรายระเอียดต่างๆ ได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้

Bill of lading เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งสินค้าออกให้กับผู้ส่งสินค้า ที่จะแจ้งรายระละเอียดทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานให้ทราบว่าใครคือเจ้าของสินค้า สินค้ามีจำนวนเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง หลักๆ ที่สำคัญคือ ชื่อผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า และ รายละเอียดของสินค้า วันนี้ Chinatopcargo ได้นำรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับใบตราส่งสินค้าที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้าง ลองไปดูกันเลยค่ะ ^^

สิ่งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้เกี่ยวกับ Bill Of Lading  ใบตราส่งสินค้านั้นสำคัญไฉน! สิ่งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้เกี่ยวกับ Bill Of Lading BOL 1 01
สิ่งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้เกี่ยวกับ Bill Of Lading

1. SHIPPER :: ชื่อผู้ทำการจัดส่งสินค้า

2. CONSIGNEE :: ผู้รับใบตราส่งสินค้าปลายทาง

3. NOTIFY PARTY :: ผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่งสินค้า หากเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบตราส่งสินค้าจะระบุว่า SAME AS CONSIGNEE

4. DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS :: ลักษณะ หีบห่อ ประเภทหรือชื่อเรียก จำนวน ของสินค้าที่ทำการจัดส่ง

5. GROSS/NET/TARE/WEIGHT/MEASUREMENT :: ปริมาตร น้ำหนักของสินค้าที่ทำการจัดส่ง

6. FREIGHT RATE :: อัตราค่าจัดส่ง

7. PORT OF LANDING :: เมืองท่าต้นทาง

8. PORT OF DISCHARGE :: เมืองท่าปลายทาง

เพียงเท่านี้หากเราทราบข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนั้น โอกาสที่เราจะเกิดปัญหาต่างๆ ก็จะลดน้อยลงแล้วค่ะ และถ้าเกิดปัญหาส่วนไหนเราก็สามารถใช้เอกสารใบตราส่งสินค้านี้เป็นหลักฐานในการชี้แจงรายระเอียดของการนำเข้าสินค้าจากจีนของเราได้แล้ว (คลิกเลย) หลังจากที่เรารู้รายระเอียดของสินค้ากันแล้วเราไปดูคำคัพท์ที่ใช้ในการขนส่งได้ต่อที่ 15 คำศัพท์ที่พบบ่อยในการนำเข้าส่งออก ที่ Shipping จีนต้องรู้ !! ได้เลยจ้าา ^^