นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 เหตุผลสำคัญ ควรทำประกันภัยสินค้าสำขนส่ง!

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 เหตุผลควรทำประกันภัยขนส่ง! นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน กับ 5 เหตุผลสำคัญ ควรทำประกันภัยสินค้าสำขนส่ง! 5                                       768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนคือกุญแจสำคัญของธุรกิจ ธุรกิจส่วนใหญ่สร้างผลกำไรมากมายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สินค้าเหล่านั้นถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน มีสินค้าให้เลือกนับล้านรายการที่อาจตรงความต้องการของผู้ประกอบการ E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต

สำหรับการนำเข้าสินค้าต้องมีผู้ช่วยที่ดี นั่นคือ Chinatopcargo เป็นผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำเข้าสินค้าที่น่าเชื่อถือ คุณสามารถติดตามสถานะการขนส่งและสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยได้

ทว่าหลายๆ ธุรกิจไม่คิดที่จะปกป้องสินค้าของตัวเองด้วยการทำประกันขนส่งสินค้าเลย ก่อให้เกิดปัญหากระทบกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอย่างหนักหน่วง เมื่อเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้าอย่างคาดไม่ถึง เป็นผลจากผู้ประกอบการหลายคนพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย และปฏิเสธที่จะทำประกันภัยขนส่งสินค้า

อย่างไรก็ตามในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางเรือ จำเป็นต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมกรณีสูญหายและชำรุดตั้งแต่จุดเริ่มต้น (ต้นทาง) และปลายทางสุดท้ายของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Chinatopcargo มี 5 เหตุผลสำคัญ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ‘ทำไมควรทำประกันภัยขนส่งสินค้า?’ ดังนี้

 1. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทชิปปิ้งที่คุณเลือกใช้บริการอาจมีการแบ่งชำระค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนในระหว่างขนส่งสินค้า กรณีสินค้าสูญหายหรือชำรุด จะได้รับความคุ้มครองและการชดเชยเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณได้ทำกับผู้ให้บริการขนส่ง สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าจนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือ

 1. เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยขนส่งสินค้าจะต้องชำระก่อน เพื่อให้กระบวนการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรับสินค้า ปล่อยสินค้า และตรวจสอบสินค้า แม้ว่าสินค้าเหล่านั้นยังไม่สูญหายหรือชำรุด ซึ่งประกันภัยขนส่งสินค้าจะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการขนส่งทันที วิธีนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แม้จะเกิดอุบัติเหตุบางประการระหว่างขนส่ง

 1. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยขนส่งสินค้า

บริษัทชิปปิ้งที่คุณเลือกใช้บริการอาจมีเงื่อนไขกำหนดให้คุณต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เช่น Chinatopcargo มีเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการต้องซื้อประกันภัยทุกครั้ง ถ้าสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท แต่ถ้าไม่ทำประกันภัยถือว่าสินค้านั้นมีมูลค่าน้อยกว่า 500 บาท เป็นต้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ’

 1. ความคุ้มครองและความรับผิดชอบจากประกันภัย

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่พบบ่อยหรือไม่ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติระหว่างการขนส่ง เป็นต้น ดังนั้นแล้วการทำประกันภัยขนส่งต้องทำกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่มีตัวตนอยู่จริง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ด้านการขนส่งมาอย่างยาวนาน เมื่อคุณทำประกันภัยขนส่งสินค้าจะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ

 1. สามารถเลือกความคุ้มครองจากประกันภัยได้

การมีประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ประกันภัยที่คุณเลือกซื้อมีเงื่อนไขและขอบเขตความรับผิดชอบในระหว่างการจัดส่งสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้จริง ครอบคลุมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ และการชดเชยที่ควรได้รับ ในกรณีเกิดปัญหาและต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัย