นำเข้าสินค้าจากจีน ผลกระทบ Coronavirus กับการเปลี่ยนแปลงของ E-Commerce

นำเข้าสินค้าจากจีน Coronavirus กับการเปลี่ยนแปลง chinatopcargo นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ผลกระทบ Coronavirus กับการเปลี่ยนแปลงของ E-Commerce Coronavirus                           chinatopcargo 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ และแบรนด์ทั่วโลกต่างต้องเผชิญปัญหากับสุขภาพอันเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อ E-Commerce โดยรวม

จากข้อมูลของ Technomic บริษัทที่ปรึกษาและวิจัย พบว่า 52% ของผู้บริโภค ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงฝูงชนหรือที่แออัด และ 32% ลดการออกจากบ้านน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ Coronavirus ในปัจจุบันยังส่งผลให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงธุรกิจ E-Commerce ,B2B ,B2C และร้านค้าปลีกออฟไลน์ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเป็นลูกโซ่

ดัชนีหุ้นของเศรษฐกิจอเมริกาเพิ่มขึ้น 20% จากระดับต่ำสุดของยอดขาย ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เกิดการเพิ่มจำนวนสินค้าอย่างรวดเร็วบนรถเข็นออนไลน์ ทั้งนี้ ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบจากวิกฤต สิ่งที่ควรรีบดำเนินการคือการจัดการและวางแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งควรวางแผนการตลาดดิจิทัลในช่วงวิกฤตนี้ เพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ตลอดจนสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต้ตอบผ่านการส่งความและผ่านเว็บไซต์

Chinatopcargo บริษัทชิปปิ้งจีน ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ไม่ต่างกัน ขอยกตัวอย่างธุรกิจ E-Commerce บางแบรนด์ ที่มีการปรับตัวตามสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็น Case Study ที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจหรือบริการของตนเองได้บ้าง

การปรับตัวของ Amazon

Amazon คือผู้ให้บริการคลังสินค้าและดำเนินการจัดส่งสำหรับผู้ขายยุคคลที่สาม ขณะเดียวกันบริการจัดส่งสินค้าของผู้จำหน่ายรายใหญ่ของ Amazon นั้น ก็ได้ถูกระงับถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อให้ Amazon ได้จัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับสินค้า เช่น ของใช้ในครัวเรือน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จำหน่ายยังมีตัวเลือกอื่นในการจำหน่ายสินค้าและสามารถดำเนินการจัดส่งเอง

ด้านการปรับปรุงเทคโนโลยี ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วในการดาวน์โหลดที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือประมาณ 75% ในช่วงวันที่ 8 – 15 มีนาคม ทำให้ 5G ถูกเปิดตัวอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้

 • ปริมาณการใช้ VPN (ย่อมาจาก Virtual Private Network) หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวสูงขึ้นเมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 34% และทำให้มีการเข้าถึงวิดีโอเพิ่มขึ้น 12%
 • ปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 22% และมีการใช้คำสั่งเสียงเพิ่มขึ้น 25%
 • 5G สามารถรองรับการพัฒนาและการเรียกใช้แอปและตรวจสอบอุณหภูมิได้ดีขึ้น แต่เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 บริการทางโทรทัศน์และสตรีมมิ่งมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
 • 21% ของผู้บริโภคสมัครใจใช้บริการสตรีมมิ่ง เพราะ Coronavirus เป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจใช้บริการ
 • การรับชมทางโทรทัศน์อาจเพิ่มขึ้น 60% เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่บ้านเพิ่มมากขึ้น
 • Netflix และ Youtube เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพการสตรีมจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

การปิดตัวลงของ E-Commerce

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าออฟไลน์อย่างมหาศาล ร้านหลายแห่งจำเป็นต้องปิดตัวลง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ร้านค้าที่ไม่จำเป็นต้องปิดตัวลง ในขณะที่ร้านค้า E-Commerce บางแบรนด์กำลังถูกปิดตัวลงในอนาคตอันใกล้ เช่น แบรนด์แฟชั่น เป็นต้น

ในส่วนของร้านค้าออฟไลน์กำลังประสบกับปัญหาอย่างรุนแรง กล่าวอีกนัยคือร้านค้าออฟไลน์ถูกปิดตัว ขณะเดียวกันร้านค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทาง Walmart ห้างค้าปลีกอันดับ 1 ของโลก ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มค่าจ้างสำหรับพนักงานเป็น 2 ดอลลาร์

โดย Walmart หวังว่าจะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับแหล่งช็อปปิ้งและให้รางวัลแก่พนักงานที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ Amazon และรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ แม้ว่ายอดขายออนไลน์จะเพิ่มขึ้น การขนส่งหรือแม้แต่การนำเข้าสินค้าจากจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่การค้าปลีกยังคงประสบปัญหาอยู่ สมาคมค้าปลีกได้ร้องขอให้รัฐบาลบรรเทาทุกข์ โดยขอให้กำหนดนโยบายช่วยเหลือแก่พนักงานค้าปลีกและจัดหาสภาพคล่องให้กับผู้ค้าปลีกในช่วงวิกฤตดังกล่าวนี้

Coronavirus ได้ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ E-Commerce ด้วยสถานการณ์วิกฤตส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบกับปัญหาการขยายตัวลดลง ทางจีนได้เล็งเห็นถึงปัญหาของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จึงได้เปลี่ยนแผนเป็นการก้าวเข้าสู่ E-Commerce เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ทางไกล อาทิ

 • สามารถให้คำแนะนำ และทำการนัดหมายแบบตัวต่อตัวได้
 • ใช้ประโยชน์จากโชว์รูมขนาดใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคที่อยู่ทางไกล
 • เพิ่มบริการใหม่ให้กับเว็บไซต์ออนไลน์
 • อนุญาตให้สามารถทดสอบไดรฟ์จากที่บ้านหรือที่ทำงานได้
 • เสนอบริการจัดส่งยานพาหนะให้ถึงที่บ้าน

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่าง สำหรับการจับจ่ายในช่วงวิกฤต Coronavirus ซึ่งผู้บริโภคอาจยังได้เห็นข้อเสนอเหล่านี้อยู่ แม้ว่าสถานการณ์วิกฤตจะสิ้นสุดลงแล้ว ยังต้องฟื้นฟูการผลิตและการขนส่ง หลายประเทศทั่วโลกที่มีจีนเป็นกำลังหลักยังต้องมีการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤต