ชิปปิ้งจากจีนมาไทย​​

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline0 02 300x300

ทางรถ (ระยะเวลา 3-5 วัน)

เริ่มต้นที่

49บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ต้องยกให้กับ Chinatopcargo ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้มีความชำนาญเรื่องเส้นทางการเดินทางจากเมืองกว่างโจวมาไทย ด้วยระยะเวลา 3-5 วันโดยประมาณ ให้บริการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากกว่า พร้อมกระจายสินค้าถึงมือผู้รับทั่วประเทศ Chinatopcargo ยังมีระบบนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานทั้งระบบ ios และ android โดยลูกค้าดำเนินการนำเข้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเช็คตำแหน่งสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก ปริมาตร และค่าบริการที่ต้องชำระได้ 24 ชั่วโมง

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline1 02 300x300

ทางเรือ (ระยะเวลา 15-30 วัน)

เริ่มต้นที่

39บาท

หากต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย Chinatopcargo มีบริการขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณ ด้วยระยะเวลาการขนส่ง 15-30 วัน เรทเริ่มต้นอยู่ที่ 39 บาท/กก.เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม เนื่องจากบริการขนส่งของ Chinatopcargo เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร จึงช่วยสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างงอกงาม

ชิปปิ้งจากจีนมาไทย​​​

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline0 02 300x300

ทางรถ (ระยะเวลา 3-5 วัน)

เริ่มต้นที่

49บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ต้องยกให้กับ Chinatopcargo ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้มีความชำนาญเรื่องเส้นทางการเดินทางจากเมืองกว่างโจวมาไทย ด้วยระยะเวลา 3-5 วันโดยประมาณ ให้บริการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากกว่า พร้อมกระจายสินค้าถึงมือผู้รับทั่วประเทศ Chinatopcargo ยังมีระบบนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานทั้งระบบ ios และ android โดยลูกค้าดำเนินการนำเข้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเช็คตำแหน่งสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก ปริมาตร และค่าบริการที่ต้องชำระได้ 24 ชั่วโมง

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline1 02 300x300

ทางเรือ (ระยะเวลา 15-30 วัน)

เริ่มต้นที่

39บาท

หากต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย Chinatopcargo มีบริการขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณ ด้วยระยะเวลาการขนส่ง 15-30 วัน เรทเริ่มต้นอยู่ที่ 39 บาท/กก.เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม เนื่องจากบริการขนส่งของ Chinatopcargo เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร จึงช่วยสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างงอกงาม

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline0 02 300x300

ทางรถ (ระยะเวลา 3-5 วัน)

เริ่มต้นที่

49บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ต้องยกให้กับ Chinatopcargo ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้มีความชำนาญเรื่องเส้นทางการเดินทางจากเมืองกว่างโจวมาไทย ด้วยระยะเวลา 3-5 วันโดยประมาณ ให้บริการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากกว่า พร้อมกระจายสินค้าถึงมือผู้รับทั่วประเทศ Chinatopcargo ยังมีระบบนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานทั้งระบบ ios และ android โดยลูกค้าดำเนินการนำเข้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเช็คตำแหน่งสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก ปริมาตร และค่าบริการที่ต้องชำระได้ 24 ชั่วโมง

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline1 02 300x300

ทางเรือ (ระยะเวลา 15-30 วัน)

เริ่มต้นที่

39บาท

หากต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย Chinatopcargo มีบริการขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณ ด้วยระยะเวลาการขนส่ง 15-30 วัน เรทเริ่มต้นอยู่ที่ 39 บาท/กก.เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม เนื่องจากบริการขนส่งของ Chinatopcargo เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร จึงช่วยสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างงอกงาม

ชิปปิ้งจากจีนมาไทย​​​

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline0 02 300x300

ทางรถ (ระยะเวลา 3-5 วัน)

เริ่มต้นที่

49บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ต้องยกให้กับ Chinatopcargo ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้มีความชำนาญเรื่องเส้นทางการเดินทางจากเมืองกว่างโจวมาไทย ด้วยระยะเวลา 3-5 วันโดยประมาณ ให้บริการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากกว่า พร้อมกระจายสินค้าถึงมือผู้รับทั่วประเทศ Chinatopcargo ยังมีระบบนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานทั้งระบบ ios และ android โดยลูกค้าดำเนินการนำเข้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเช็คตำแหน่งสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก ปริมาตร และค่าบริการที่ต้องชำระได้ 24 ชั่วโมง

ชิปปิ้ง บริการ icon creatOutline1 02 300x300

ทางเรือ (ระยะเวลา 15-30 วัน)

เริ่มต้นที่

39บาท

หากต้องการขนส่งสินค้าในปริมาณมากและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย Chinatopcargo มีบริการขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณ ด้วยระยะเวลาการขนส่ง 15-30 วัน เรทเริ่มต้นอยู่ที่ 39 บาท/กก.เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม เนื่องจากบริการขนส่งของ Chinatopcargo เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งค่าภาษีนำเข้า ค่าขนส่ง ค่าดำเนินพิธีการศุลกากร จึงช่วยสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างงอกงาม

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางรถที่ทาง chinatopcargo มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบก ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ 
(LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
โดยทางบริษัทของเรามีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางเรือ กับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ Chainatopcargo เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้า
หรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการ
จัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้า
ที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.