บริการนำเข้าสินค้าชิปปิ้งจากจีน

ชิปปิ้งสินค้าจากจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง บริการ 400 x 250 1 300x188

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางรถ
ที่ทาง chinatopcargo มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่ง
ทางบก ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก
กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือ
ผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ 
(LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-7 วัน
โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีน โดยทางบริษัทของเรา
มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้า
ได้ใช้บริการจัดการสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถ
รู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม. 

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางรถที่ทาง chinatopcargo มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบก ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ 
(LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-7 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
โดยทางบริษัทของเรามีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งสินค้าจากจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง บริการ 400 x 250 2 1 300x188

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางเรือ
กับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้า
สินค้าจากจีนจึงทำให้ Chainatopcargo เป็นที่ 1 ในใจ
ของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้า
ได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ
โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

การบริการด้านการชิปปิ้งจีนทางเรือ กับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ Chainatopcargo เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้า
หรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการ
จัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้า
ที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

** ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามา
ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆสิ้น**
(อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

** ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากมีการนำเข้ามาทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆสิ้น**
(อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก)

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

Chinatopcargo Application

โหลดฟรี
แอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านมือถือ
นำเข้าสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

ตรวจสอบสถานะสินค้า ชำระค่าขนส่งผ่านมือถือ
ใช้งานง่าย
มีทั้ง ระบบ android และ ios

โหลดฟรี
แอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านมือถือ
นำเข้าสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

ตรวจสอบสถานะสินค้า ชำระค่าขนส่งผ่านมือถือ ใช้งานง่าย
มีทั้ง ระบบ android และ ios

สนใจบริการสามารถติดต่อได้ที่
โทร 02-114-7113