สั่งของจากจีนกับธุรกิจ SME แนวทางบริหารเงินและภาษีของธุรกิจที่ต้องรู้

สั่งของจากจีนกับธุรกิจ SME แนวทางบริหารเงินและภาษีของธุรกิจที่ต้องรู้

ในยุคที่คนรุ่นใหม่ต่างหันมาให้ความสนใจในการทำธุรกิจแบบ SME ธุรกิจขนาดเล็กอย่างการขายของออนไลน์หรือสั่งของจากจีน ที่เกิดจากความชอบ ความหลงใหล หรืออยากทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ในการเริ่มต้นของการทำธุรกิจสิ่งที่ตามมาคือการจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง จนหลายคนอาจละเลยหรือหลงลืมในเรื่องที่สำคัญหรือมีความจำเป็นอย่างเรื่องการวางแผนบริหารการเงิน บัญชีและภาษี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด รอบคอบและรัดกุม วันนี้ chinatopcargo จึงมีกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ สำหรับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นจัดตั้งแบบบุคคลธรรมดาหรือจัดตั้งแบบนิติบุคคล เพราะจะมีความสำคัญต่อการวางแผนภาษีในอนาค การจดทะเบียนในแต่ละประเภทจะมีระบบการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันไป ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเปรียบ อย่างการจดทะเบียนแบบนิติบุคคลจะมีข้อดีในระยะยาวเพราะจะมีอัตราภาษีคงที่มากกว่าแบบบุคคลธรรมดา แต่ในเรื่องของการจัดการบัญชีและจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรจะมีความยุ่งยากมากกว่า ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และทำความเข้าใจให้ดี

คนคอยดูแลบัญชี

เจ้าของธุรกิจจะต้องมีทีมงานหรือคนคอยดูแลบัญชี ส่วนใหญ่จะมีวิธีการที่สะดวกโดยการจ้างนักบัญชีหรือบริษัทที่ดูแลบัญชีที่มีความละเอียด รอบคอบ เข้าใจกฎหมาย และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรงมาช่วยดูแล ซึ่งในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและรายจ่ายของบริษัทก็ควรแยกออกจากกัน ที่เจ้าของบริษัทจะต้องควรรู้ ในส่วนของรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจ กิจการควรเก็บใบเสร็จเอาไว้ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงรายจ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งรายจ่ายบางประเภทสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นแนะนำเก็บใบเสร็จไว้เสมอ

ศึกษาเรื่องภาษีให้เข้าใจและถูกต้อง

ถึงแม้อัตราการจัดเก็บภาษีมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องชำระภาษีตามกำหนด ซึ่งจะมีภาษีอยู่ 5 ประเภท ที่เจ้าของธุรกิจจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภงด.50 และ ภงด.51 เป็นรายจ่ายที่นิติบุคคลทั้งหมดมีหน้าที่ต้องจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้า ซึ่งภาษีประเภทนี้ สามารถขอคืนได้ภายหลังผ่านการขอลดหย่อนตามเงื่อนไขต่าง ๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจให้บริการประเภทต่าง ๆ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีประเภทนี้มีการจัดเก็บเฉพาะบางธุรกิจที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นพิเศษ เช่น ธนาคารหรืออสังหาริมทรัพย์

อากรแสตมป์ เป็นเงินจำนวนไม่มากคล้ายกับค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บในการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่สรรพากรระบุไว้

สั่งของจากจีนกับธุรกิจ SME แนวทางบริหารเงินและภาษีของธุรกิจที่ต้องรู้  สั่งของจากจีนกับธุรกิจ SME แนวทางบริหารเงินและภาษีของธุรกิจที่ต้องรู้ Smes Start up 01
สั่งของจากจีนกับธุรกิจ SME แนวทางบริหารเงินและภาษีของธุรกิจที่ต้องรู้

ช่องทางลดหย่อนภาษีที่เหมาะสมต่อธุรกิจ

รับบาลได้ออกนโยบายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจแบบ SMEs หรือการทำธุรกิจในรูปแบบของ E-Commerce อย่างเปิดเว็บไซต์ขายของหรือสั่งของจากจีน โดยให้สิทธิในการหักลดหย่อน เพื่อกระตุ้นในการทำธุรกิจประเภทนี้ ที่มาจากค่าวิจัยและพัฒนา ค่าฝึกอบรมพนักงาน ค่าประกันภัยและค่าประกันชีวิตพนักงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาแสดงหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีได้ทั้งสิ้น ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องไปศึกษาและทำความเข้าใจให้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนได้อย่างคุ้มค่า

อะไรก็เกิดขึ้นได้

การดำเนินธุรกิจมักมีสิ่งไม่คาดฝันและไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอ ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ ซึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนการดำเนินของธุรกิจ แต่ถ้าหากเกิดกับระบบบัญชีและภาษี บริษัทควรขอคำปรึกษาจากหน่วยงานรัฐอย่างสรรพากรโดยตรงและทันทีไม่ต้องลังเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามในภายหลังจนแก้ไขอะไรไม่ได้ ซึ่งมักมีปัญหากับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจแบบ SMEs หน้าใหม่ หรือธุรกิจที่ดำเนินการผ่านโลกออนไลน์อย่างสั่งของจากจีน เป็นต้น ที่อาจไม่เข้าใจกฏหมายอย่างถูกต้อง ทำให้มีการตีความกฏหมายผิด ซึ่งอาจเป็นปัญหาตามมาในอนาคต

หากใครที่สนใจในการทำธุรกิจแบบ SMEs ไม่ว่าจะเป็น เปิดร้านขายของของต่าง ๆ หรือการนำเข้าสินค้า ที่สั่งของจากจีน (คลิกเลย) ก็สามารถทำได้และเติบโตได้อย่างมั่นคง เพียงแค่คุณกล้าและลงมือทำอย่างเต็มที่ ไม่แน่ในอนาคตอีก  5 ปี 10 ปี 20 ปี คุณอาจจะก้าวเข้ามาอยู่แถวหน้าของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศ อ่านบทความต่าง ๆ ได้ที่นี่