สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้

สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้

การตลาดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยุคสมัยเปลี่ยน สิ่งใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอ สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ขั้นตอนทางการตลาดก็เปลี่ยนแปลงใหม่ เหล่าผู้ประกอบการ นักการตลาด หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ การทำธุรกิจการสั่งสินค้าจากจีนมาขาย ก็ต้องหมั่นหาความรู้ ศึกษาถึงสิ่งที่ปเลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่ตลอด จะได้รับมือ แก้ไข พัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไปตามสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น  ยโดยเฉพาะในปัจจุบัยที่การแข่งขันทางการตลาดที่นับวันยิ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องอาศัยโลกออนไลน์ในการทำธุรกิจ เช่น การสั่งสินค้าจากจีนหรือขายของออนไลน์ ที่มีการแข่งขัน แย่งลูกค้ากันอย่างเข้มข้น ดังนั้นใครที่สามารถปรับตัวได้ทัน ก็จะสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้มากกว่า

ถึงแม้ว่าหลักการทำตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดความรู้ใหม่ ๆ แต่ความรู้เก่า ๆ หรือหลักการเก่า ๆ ก็ยังมีอิทธิพลต่อความรู้ใหม่อยู่เสมอ หรือมีการผสมผสานระหว่างความรู้หลักการใหม่และหลักการใหม่ และหลักการการทำการตลาดในยุคนี้ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ก็คือ การทำการตลาดที่ต้องให้คุณค่าทางจิตใจกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เป้าหมายทางการตลาดต้องให้คุณค่าต่อผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ ที่สามารถสร้างการตลาดที่ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด วันนี้ Chinatopcargo มีหลักการทำการตลาด 4C ที่นักการตลาด ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จากการขายสินค้าหรือการสั่งสินค้าจากจีนต้องรู้ เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Content

การทำการตลาดที่มาแรงอย่างมากในยุคนี้ หลาย ๆ คน รวมถึงธุริจ ผู้ประกอบการ นักการตลาด พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จากการสั่งสินค้าจากจีน ต้องรู้จักคือการทำคอนเทนต์ (Content) เพราะการทำการตลาดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอนเทนต์นั้น สามารถสร้างคุณค่าทางประสบการณ์อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้กับแบรนด์หรือธุรกิจของตัวเอง เพราะการทำคอนเทนต์เป็นการสร้างสรรค์ข้อมูลที่เอาความเกี่ยวข้องระหว่างลูกค้ากับแบรนด์หรือธุรกิจ ทำให้สามารถสร้างปรากฎการณ์ที่ทำให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนั้นรู้สึกได้รับการดูและและมีคุณค่า เช่น การสร้างสัมคมของกลุ่มผู้บริโภคที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง และแบรนด์หรือธุรกิจก็สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการทราบถึงข้อมูลการสั่งสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ขายสินค้าหรือนำเข้าสั่งสินค้าจากจีน (โดยสามารถเข้ามาสินค้าจีนได้ที่นี่) ก็จะทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ออกมาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เรื่องที่ลูกค้าอยากรู้ ไปจนถึงเรื่องอื่น ๆ ที่อาจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ทำให้ลูกค้าได้อะไรมากกว่าการอยากรู้ถึงกระบวการหรือวิธีการของการสั่งสินค้าจากจีน

สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้  สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้ FGNMLOIK 03 600x401
สินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้

Culture

ในยุคปัจจุบันหากธุรกิจหรือแบรนด์ไหน ยังทำธุรกิจแบบเดิมหรือแบบเก่า ๆ อยู่ ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างมากสำหรับธุรกิจของคุณ เพราะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจพฤติกรรม วัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเลย ทำให้เป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากสำหรับการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากในปัจจุบัน ดังนั้นการทำการตลาดต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสังคม จิตวิทยา รวมถึงหลักการทางเศรษศาสตร์อีกด้วย องค์ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เหลาผู้ประกอบการ ธุรกิจ และแบรนด์ต่าง ๆ ต่างเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมหนือวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ว่ามีปัจจับอะไรบ้างที่ผลต่อการซื้อสินค้านั้น ๆ

Community

สิ่งหนึ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญคือการสร้าง Community ของสินค้าและบริการของตัวเองขึ้นมาให้ได้ หากเป็นเมื่อก่อนการทำการตลาดของแบรนด์หรือธุรกิจส่วนใหญ่จะเน้นการหาลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่การใช้หลักการตลาดนี้ในปัจจุบันอาจไม่ได้ผลในระยะยาวสำหรับแบรนด์หรือธุรกิจ การสร้าง Community ถือเป็นขั้นตอนการทำการตลาดที่สำคัญที่ช่วยสร้างแรงสนับสนุนให้กับแบรนด์หรือธุรกิจโดยไม่ต้องเสียงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเยอะ โดยข้อดีของการสร้าง Community ให้กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้นั้น ช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่เป็น Community ของแบรนด์หรือธุรกิจคุณ เอาไปบอกต่อ ที่เกิดกระแสปากต่อมาก ที่ถือเป็นหนึ่งในการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จหากเกิดกระแสปากต่อปากได้ การสร้าง Community สิ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจต้องทำคือการสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างจุดม่งหมายของแบรนด์และกล่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกัน การสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริม Community เป็นต้น

สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้  สั่งสินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้ FGNMLOIK 02 600x400
สินค้าจากจีนกับ 4C หลักทำการตลาดที่ต้องรู้ในตอนนี้

Custom

การสร้างสินค้าที่มีความจำเพาะของแต่ละบุคคลกำลังจะมีความสำคัญอย่างมากที่เหล่าแบรนด์หรือธุรกิจจะต้องหันมาให้ความสำคัญ เพราะในยุคที่เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน เพราะไม่มีใครหรืออยากได้อะไรที่ซ้ำ ๆ กันกับคนอื่นจนเกินไป และความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้เหล่าผู้ประกอบการ นักการตลาด แบรนด์และธุรกิจจะต้องเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า เพราะถ้าหากลูกค้าสามารถได้อะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ ก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เช่นกัน และยังสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจได้อย่างยาวนานอีกด้วย

การทำการตลาดถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อธุรกิจหรือแบรนด์ เพราะหากธุรกิจต้องการอยู่รอดก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทำให้อยู่รอด แต่การรักษาลูกค้าให้อยู่กับแบรนด์หรือธุรกิจไปได้นาน ๆ เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะการรักษาให้อยู่กับเราได้ตลอดถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างความั่นคงได้ สามารถอ่านบริการนำเข้าหรือสั่งสินค้าจากจีนได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก Marketing Oops