Month: August 2019

ชิปปิ้ง 5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเริ่มธุรกิจในปี 2020-chinatopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจในปี 2020 5                  resize2 1024x536

ชิปปิ้ง 5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเริ่มทำธุรกิจในปี 2020

ใครที่ไม่อยากเจ็บตัวในการเริ่มต้นทำธุรกิจในปีหน้าฟ้าใหม่ ต่อไปนี้คือ 5 ข้อแนะนำ รู้ก่อนเริ่ม เตรียมตัวก่อนทำ รับประกันว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

ชิปปิ้ง สแกนใบหน้าชำระเงิน Chinatopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Facial Recognition สแกนใบหน้า เทรนด์จ่ายเงินออนไลน์ที่มาแรง                            Chinatopcargo 1024x536

ชิปปิ้ง Facial Recognition สแกนใบหน้า เทรนด์จ่ายเงินออนไลน์ที่มาแรง

Facial Recognition เป็นเทคโนโลยีจดจำใบหน้า ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้จ่ายเงินออนไลน์ นอกจากจะสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัยกว่าการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลแล้ว เจ้าของเงินยังอุ่นใจได้ว่า จะไม่มีใครสามารถปลอมแปลงเป็นตัวคุณเพื่อนำเงินออกจากบัญชีได้