Shippingจีน 3 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในการขนส่งทางเรือปี 2020

Shippingจีน 3 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในการขนส่งทางเรือปี 2020 Chinatopcargo shippingจีน Shippingจีน 3 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในการขนส่งทางเรือปี 2020 Untitled 1 1 768x402

Shippingจีน  แต่ละปีที่ผ่านไป ย่อมมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลง หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ที่คาดการณ์กันว่าในปีหน้านี้ จะมีบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Chinatopcargo ได้รวบรวมมาให้เห็นว่าอย่างน้อยจะมี 3 สิ่งที่เปลี่ยนไป หนึ่งคือเรื่องของ IMO 2020 สองคือสงครามการค้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างสหรัฐฯ และจีน สุดท้ายคือการค้าโลกที่ชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเรือ (Shippingจีน) ในปี 2020 นี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สำหรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือหรือ Shipping รวมไปถึงผู้บริโภคทั่วไปที่จะได้รับผลทางอ้อมอย่างแน่นอน

IMO 2020 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ จะเกิดขึ้นหลังจากมีการดำเนินมาตรการ IMO 2020 (IMO ย่อมาจาก International Maritime Organization หรือองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ) ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เรือขนส่งแต่ละลำ มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพียง 0.5% จากเดิมอยู่ที่ 3.5% ทั่วโลก เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและตอบรับเทรนด์ Green Logistics ที่จะมาแรงในปีหน้านี้ด้วย ในส่วนของการขนส่งสินค้าจากจีนหรือ Shippingจีนนั้น ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการรับมือและเปลี่ยนไปในทิศทางไหน

อย่างไรก็ตาม เรือต่างๆ ต้องเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตากำมะถันสูงมาเป็นน้ำมันเตากำมะถันที่ต่ำลง ส่งผลให้น้ำมันดีเซล (น้ำมันกำมะถันต่ำ) ได้รับความต้องการสูงขึ้น และน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น จะนำไปสู่ การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวาง และในส่วนของการส่งมอบให้กับผู้บริโภค ซึ่งราคาอาจผันผวนตามความไม่แน่นอนของอัตราภาษี รวมไปถึง มีการคาดการณ์ด้วยว่า การเดินทางของเรือที่ช้าลง อาจช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ถึงอย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาในการเดินทางที่นานขึ้น จะส่งผลให้กำไรลดลงในที่สุด รวมไปถึงลูกค้าได้รับสินค้าที่ยาวนานกว่าเดิม

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

มีสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าข้อพิพาททางการค้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐแล้ว Morgan Stanley (บริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลก) กล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางการค้าสามารถลดลงร้อยละ 0.81 จากผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศทั่วโลก’” ซึ่งสถานการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐดำเนินการเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้าทั้งหมดจากจีนและสหภาพยุโรป แม้ว่าการค้าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยในระดับปานกลาง แต่สำหรับการคาดการณ์ในปี 2020 ของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีและมีเสถียรภาพ

การค้าโลกที่ชะลอตัว

จากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รายงานว่า “การเติบโตทางการค้าลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 หลังจากลดลงต่ำกว่า 2 % ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 การชะลอตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเอเชีย” ซัพพลายเออร์หลายรายได้เริ่มย้ายฐานการผลิตไปแล้ว นอกจากนี้ ตัวเลขการเติบโตที่ชะลอตัว เปรียบเสมือนคำเตือนเกี่ยวกับการค้าโลก หากความเสี่ยงทางการเมืองลดลง จะส่งผลให้มีการเพิ่มความร่วมมือทางการค้าสูงขึ้น และจะเป็นการเสริมแรงเชิงบวกสำหรับการพัฒนาซัพพลายเชน ท้ายที่สุดนี้หมายถึง โอกาสในการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักลงทุน

ที่มาข้อมูล : https://www.morethanshipping.com/what-to-expect-from-the-2020-ocean-freight-market/