Shipping จีน อะไรคือนิยามของคำว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัด ?

Shipping จีน ของต้องห้าม & ของต้องกำกัด Chinatopcargo shipping จีน Shipping จีน อะไรคือนิยามของคำว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัด ?                                    Chinatopcargo 768x402

Shipping จีน ปัจจุบันมีผู้นำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งหัดนำเข้า อาจรู้สึกงุนงงกับคำว่า ของต้องห้ามและของต้องกำกัด เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอยู่ในที โดยทางกรมศุลกากรได้อธิบายความหมายของสองคำนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

ของต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น
 • สารเสพติด
 • วัตถุหรือสิ่งลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ฯลฯ เป็นต้น
ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 • พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร
 • อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >> กรมสรรพสามิต
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม >> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบกับทาง กรมศุลกากร ให้มั่นใจก่อนว่า สินค้าประเภทใดต้องได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือ Shipping จีน อย่าง Chinatopcargo นั้น เรามุ่งเน้นการดำเนินการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์การให้บริการ Shipping จีนที่ยาวนานและระดับชั้นนำของเมืองไทย ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงื่อนไขการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำเข้าสินค้าต่อไป