Shippingจีน และเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบที่ได้รับจากไวรัส COVID-19

Shippingจีน ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อเศรษฐกิจโลก ChinatopcargoWEB shippingจีน Shippingจีน และเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบที่ได้รับจากไวรัส COVID-19                Covid 19                      ChinatopcargoWEB e1591410438437

Shippingจีน ในช่วงการระบาดของโรค Coronavirus (COVID-19) อาจเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดมนที่สุด และเป็นสถานการณ์ครั้งสำคัญในปี 2020 ที่ไม่เพียงแค่จะส่งผลกรทบต่อจีนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกทั้งหมดด้วย

ผลกระทบของ COVID-19 ในครั้งนี้ เชื่อกันว่าจะมีความรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าการระบาดครั้งใหญ่อื่นๆ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เช่น SARS (2002-2003), MERS-CoV (2012), A/H1N1 (2009-2010) หรือ Ebola (2013-2016)

เมื่อพิจารณาจากบทเรียนที่ได้จากกรณีโรคซาร์ส รัฐบาลจีนได้ตอบโต้อย่างรวดเร็ว และแจ้งให้หน่วยงานระหว่างประเทศทราบทันที เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมาตรการที่จีนใช้ป้องกันการระบาดจากแหล่งที่มาของโรคระบาด คือ การกักกันเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น (แหล่งที่มาของการระบาด) และต่อมาได้ถูกขยายไปทั่วทั้งมณฑลหูเป่ย เจ้าหน้าที่จีนใช่เวลาสองสัปดาห์ในการกักกันนักท่องเที่ยวจากส่วนอื่นๆ ของประเทศจีนที่เดินทางไปปักกิ่ง ก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ

Chinatopcargo ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน (Shippingจีน) อ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการแพร่เชื้อในชุมชน ยังไม่ได้สังเกตนอกจากประเทศจีน แต่การระบาดอาจรุนแรงกว่าโรคซาร์สและอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้น สำหรับประเทศที่มีระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพน้อย

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน

ข้อจำกัดที่เข้มงวดของรัฐบาลจีน ในการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในเมืองอู่ฮั่นและหูเป่ย เป็นที่น่าสังเกตว่าภูมิภาคจีนทั้ง 26 แห่งจาก 31 แห่ง ได้ประกาศหยุดการทำงานระยะยาวสำหรับบริษัทที่ไม่จำเป็น (ขยายช่วงวันหยุดปีใหม่โดยมีการจำกัดจำนวนผู้อาศัยหลายล้านคน และข้อจำกัดการเดินทางภายในประเทศจีน)

ผลกระทบของ Coronavirus ส่วนใหญ่จะกระทบกับการเติบโตของจีนในไตรมาสแรกของปี ทว่า จะสามารถขยายในไตรมาสที่สองได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากการระบาดยาวนานขึ้น (หรือไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2020) ผลกระทบโดยรวมก็มีแนวโน้มที่จะลดอัตราการเติบโตของ GPD ที่แท้จริงของจีนในปี 2020 ประมาณ 5.4%

ผู้กำหนดนโยบายต่างให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นทำงานใหม่มากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2020 มาตรการดังกล่าว รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงของสภาวะตลาดแรงงานและการบริโภคในครัวเรือน มาตรการสนับสนุนนโยบายทางการเงิน การแทรกแซงนโยบายการเงินแบบต่อต้าน การแทรกแซงการจัดหาต้นทุน การกู้ยืมเงินที่ลดลง สำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการหมุนเวียนของสินเชื่อหรือการขยาย สำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบนั้นห้ามถอน การปล่อยสินเชื่อ และบทบัญญัติของการเลื่อนภาษีหรือลดหย่อนภาษี

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้ง หลังจากการระบาดครั้งใหม่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 เนื่องจากการดำเนินมาตรการทางนโยบายที่อธิบายไว้ข้างต้น และการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

การขัดขวางการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการผลิตถูกหยุดชะงักเป็นเลานาน สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครือข่ายโลจิสติกส์ภายในและภายนอกหยุดชั่วคราว เพราะฉะนั้น สินค้าคงคลังและการผลิตทั่วโลกในปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่ต่ำลง หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อยาวนาน การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่มูลค่าโลกหรือ Global Value Chain (GVC) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อมีการผลิตบางอย่างในประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส ผลกระทบต่อกระแสการค้าโลกและการจัดส่ง (หรือ Shipping จีน) อาจมีนัยสำคัญและยาวนานขึ้น

ดัชนี PMI (หรือดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการย่อมาจาก Purchasing Managers’ Index) ในเดือนมกราคม 2020 ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 50.0 จุด ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าการอ่านข้อมูลเมื่อปีที่แล้ว (ข้อมูลการค้าล่าสุดมีให้บริการในเดือนธันวาคม 2019)

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำนายขนาดของผลกระทบต่อการส่งออกและการนำเข้าของจีน (Shippingจีน) อย่างแม่นยำ การประมาณการแรกที่แสดงขนาดของการชะลอตัวที่แท้จริง จะมีให้เฉพาะในเดือนมีนาคม ผลกระทบของการไหลของการค้าจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ล่าสุด โดยทีมงาน IHS Maritime & Trade ยกประเด็นสำคัญหลายประการว่า Coronavirus จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอย่างรุนแรง การชะลอตัวของอุปสงค์จีนคาดว่าจะกดดันอัตราระหว่างเรือ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด การขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ เรือเทกอง และเรือบรรทุกน้ำมัน น่าจะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดในระยะสั้น ส่วนผลกระทบต่อสายคอนเทนเนอร์อาจมีความสำคัญเช่นกัน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรง ส่วนผลกระทบของเศรษฐกิจโลกจะขึ้นอยู่กับขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หากมันมีมากในประเทศจีน ก็อาจส่งผลกระทบต่อจีนเป็นประวัติการณ์ แต่ถ้าเริ่มมีการแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก ยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ความวุ่นวายภายใน มูลค่าทั่วโลก และเครือข่ายโลจิสติกส์ (รวมถึง Shippingจีน) อาจเพิ่มขึ้น หากมาตรการกักกันจะต้องยืดเยื้อออกไป ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ย่อมเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงหรือขึ้นอยู่กับจีน เช่น มีฐานการผลิตในจีน มีโรงงานในจีน เป็นต้น

แม้ว่าหลายประเทศกำลังรายงานผลกระทบจากการระบาดของโรค เช่น สิงคโปร์ (นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ของสิงคโปร์กำลังอ้างอิงถึงภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น) หรือเยอรมนี (เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าและซัพพลายเออร์สู่เยอรมัน) ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมมีแนวโน้มน่าเป็นห่วงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการระบาดของโรค ส่งผลกระทบทางลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก