Shipping จีน 5 แนวโน้มในอุตสาหกรรมขนส่งต้อนรับปี 2563

Shipping 5 แนวโน้มในอุตสาหกรรมขนส่งต้อนรับปี 2563 chinatopcargo shipping Shipping จีน 5 แนวโน้มในอุตสาหกรรมขนส่งต้อนรับปี 2563 Untitled 2 768x402

Shipping จีนแต่ละปีที่ผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาด

เฉกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมขนส่งหรือ Shipping ที่จำเป็นต้องปรับตัวตาม สำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนไปในอุตสาหกรรมขนส่งในปีนี้ มีทั้งหมด 5 สิ่ง Chinatopcargo รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากแล้ว

1.ความยั่งยืนกำลังจะเป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงเพื่อแข่งขันทั่วโลกในปี 2563 หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดประเดิมวันแรกของปีนี้ คือ การที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้เริ่มมาตรการบังคับให้เรือขนส่งสินค้าทุกลำทั่วโลกลดการปล่อยกาซกำมะถันในการเดินเรือให้เลืองเพียง 0.5% เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมการขนส่งมากที่สุด ทั้งการลงทุนในระดับดักจับเขม่าควันและเชื้อเพลิงที่ราคาสูง ทำให้ผลกำไรลดลง โดยที่ผู้ให้บริการและผู้ขนส่งตั้งรับปรับตัวไม่ทันกันเลยทีเดียว ด้วยการเดินเรือที่ความเร็วลดลงและระยะเวลาเดินทางที่ยาวนานขึ้น จะเป็นตัวบังคับให้ระบบนิเวศทั้งระบบต้องจัดโครงสร้างใหม่เพื่อเป็นไปตามแผนการภายใต้ข้อบังคับของมาตรการใหม่ที่เกิดขึ้น

2.ขจัดการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เมื่อใดก็ตามที่มีการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เปล่า จะกลายเป็นความสิ้นเปลืองต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ซึ่งในแง่ของการขนส่งตู้เปล่านั้น ย่อมหมายถึงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น และปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศมากขึ้น การขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลายเป็นตัวถ่วงในการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพราะธุรกิจต่างๆ ต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้า จะคำนึงถึงค่าขนส่ง ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนนี้ด้วยและจะคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มลงไปในค่าบริการ หมายความว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าาจะเป็นบริษัทขนส่งไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง รวมถึงผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ ล้วนต้องจ่ายให้กับการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในท้ายที่สุด

3. การเมืองและการค้าจะมีความพัวพันกันมากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าต่างๆ ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริง และต้องเผชิญในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อัตราภาษีและกฎระเบียบทางการค้า จะกลายเป็นเรื่องหลักในการกำหนดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อจะได้ไม่พลาดท่าในการทำธุรกิจ

4. Supply Chain หรือเครือข่าย Shipping จะให้บริการอยู่ในพื้นที่
ปีนี้จะมีสิ่งสำคัญเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดย Supply Chain จะต้องพึ่งพาทรัพยากรภายในประเทศและคู่ค้าที่มี ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา – จีน และประเทศอื่นๆ ที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยภาคการผลิตจะอยู่ในลักษณะของการผลิตในประเทศและส่งมอบภายในประเทศ มากขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะใช้แบรนด์ภายในประเทศมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน จะได้รับความนิยมมากกว่าแบรนด์จากตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา

5. การขนส่งแข่งขันกันเรื่องความเร็วมากขึ้น
ผู้บริโภคยุคใหม่จะให้ความสนใจบริการ Same-day Delivery หรือส่งถึงไวแบบวันเดียวถึง และมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริการกับบริษัทขนส่งที่ส่งได้ไวมากกว่า ถึงแม้ว่าการส่งแบบ Same-day Delivery จะเข้ามาในเอเชียแปซิฟิกช้ากว่าภูมิภาคอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางการเจริญเติบโตในความต้องการของบริการนี้ จากข้อมูล DHL Global ได้ระบุว่าบริการ Same-day Delivery นั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และน่าจะถึงปี 2021 จึงเป็นที่คาดการณ์กันว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนี้ จะกลายเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนการใช้ Same-day Delivery มากที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ดีการบริการด้านอุสาหกรรมการขนส่งหรือชิปปิ้ง Chinatopcargo บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ทางรถ และ ทางเรือกับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน