Shippingจีน Face Mask Market 2020 บทสรุปอุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยทั่วโลก

Shippingจีน Mask market shippingจีน Shippingจีน Face Mask Market 2020 บทสรุปอุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยทั่วโลก Mask market 768x402

Shippingจีน ได้มีข้อมูลตลาดหน้ากากอนามัยทั่วโลกในปี 2020 ได้ประเมินคุณสมบัติของตลาดที่สำคัญ, กำลังผลิต, อัตราการใช้, กำลังการผลิต, อัตราการบริโภค, การนำเข้า/การส่งออก, อุปสงค์/อุปทาน, ต้นทุน

รวมไปถึงส่วนแบ่งทางการตลาด CAGR (Compound Annual Growth Rate คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเป็นธุรกิจและการลงทุน) และอัตรากำไรขั้นต้น ได้ถูกวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2020 มีรายงานวิจัยตลาดหน้ากากอนามัยแห่งโลกปี 2020 ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะทางการตลาดของผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ด้วยข้อเท็จจริงและข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข ความหมายของคำจำกัดความ การวิเคราะห์ SWOT จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาล่าสุดที่ทั่วโลกได้รายงาน

 นอกจากนี้ ยังมีการคำนวณขนาดของตลาด ปริมาณของการจำหน่ายหน้ากากอนามัย หรือเป็นการส่งออก/Shippingจีน ราคา รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และส่วนแบ่งทางการตลาด โครงสร้างของต้นทุนและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม รายงานได้พิจารณารายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรายงานนี้ และเทคโนโลยีตามส่วนงานต่างๆ

Chinatopcargo มีรายงานส่วนสุดท้ายได้เพิ่มการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ COVID-19 ในอุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยนี้ไว้ด้วย

เพื่อเป็นการกำหนดขนาดตลาดของกลุ่มเป้าหมายและประเทศต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์มูลค่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละภูมิภาคของพื้นที่ตลาด

จากการวิจัยยังได้ครอบคลุมขนาดของตลาดหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน และอัตราการเติบโตด้วยสถิติ 6 ปี โดยโครงสร้างของบริษัท ผู้เล่น และผู้ผลิตหลัก ดังนี้

 • 3M
 • Honeywell
 • KOWA
 • Uvex
 • McKesson
 • MolnlyckeHealth
 • Halyard Healthcare
 • Hakugen
 • CM
 • Shanghai Dasheng
 • Sinotextiles
 • Irema
 • BDS
 • Winner Medical

สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง ทำหน้าที่เหมือนกำแพงกั้นทางกายภาพระหว่างปากและจมูกของผู้สวมใส่ เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมใกล้เคียง และไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น ขณะเดียวกันหน้ากากอนามัยยังแบ่งไปตามประเภทการใช้งาน ชนิดสำหรับการผ่าตัด, ชนิดสำหรับงานทันตกรรม, บางชนิดมีความหนาและคุณสมบัติใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งหรือของเหลว หมายความว่าคุณสมบัติเหล่านั้นอาจส่งผลต่อความสามารถในการหายใจผ่านหน้ากากอนามัยและมีความสามารถปกป้องได้ดีเพียงใด

ผู้ผลิตชั้นนำส่วนใหญ่คือ 3M, Honeywell, KOWA, Uvex และ McKesson โดย 3M เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด มีรายได้ของตลาดทั่วโลกสูงกว่า 8% ในปี 2018 ถัดมาคือ Honeywell และ KOWA มีมูลค่าของตลาดหน้ากากอนามัยทั่วโลกเป็น 4,581.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 21,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปลายปี 2026 มีอัตราการเติบโต CAGR 24.2% ในช่วงปี 2021-2026

การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ นำมาสู่การพัฒนาตลาดและแนวโน้มตลาดหน้ากากอนามัยที่อาจส่งผลต่อการส่งออก รวมไปถึง Shippingจีน อีกทั้งยังแยกส่วนการตลาดอนามัยตามประเภทและแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อวิจัยอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

จำแนกประเภทหน้ากาก

 • หน้ากากทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล
 • หน้ากากอุตสาหกรรม
 • หน้ากากทางการแพทย์ เพื่อใช้ด้านทันตกรรม
 • หน้ากากสัตว์
 • อื่นๆ

ช่องทางสำคัญในการเข้าถึงหน้ากาก

 • ร้านขายยา
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า
 • ช่องทางออนไลน์

พื้นที่ด้านการตลาดทางภูมิศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็นหลายภาคที่สำคัญจากยอดขาย รายได้ ส่วนแบ่งทางการตลาด และอัตราการเติบโตของหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ปี 2015-2026

 • อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก)
 • ยุโรป (เยอรมนี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย และตุรกี ฯลฯ)
 • เอเชียแปซิฟิก (จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และเวียดนาม)
 • อเมริกาใต้ (บราซิล, อาร์เจนตินา, โคลัมเบีย ฯลฯ)
 • ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ซาอุดิอาระเบีย, ยูเออี, อียิปต์, ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้)