Shippingจีน How To แพ็คสินค้าแบบมืออาชีพสำหรับจัดส่งต่างแดน

Shippingจีน Howto ขนส่งสินค้าแบบมืออาชีพ shippingจีน Shippingจีน How To แพ็คสินค้าแบบมืออาชีพสำหรับจัดส่งต่างแดน Howto                                  Chinatopcargo 768x402

Shippingจีน เชื่อหรือไม่ว่า บริษัทชิปปิ้งจำนวนมาก ต้องสูญเสียเงินไปกับการชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าไปต่างประเทศมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การแพ็คสินค้าสำหรับจัดส่งไปต่างประเทศนั้น ต้องอาศัยความรอบคอบและรัดกุมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการขนส่งทางไกลและใช้เวลายาวนาน โดยต่อไปนี้คือ 7 แนวทางสำคัญ ที่บริษัท Shippingจีน มืออาชีพเลือกใช้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงสินค้าเสียหาย

1. บรรจุสินค้าในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา

ปกติแล้ว ค่าขนส่งสินค้าไปต่างประเทศนั้น จะถูกหรือแพง มักขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า เพราะฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุด ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไป รวมทั้งมีความแข็งแรงในการจุสินค้าได้อย่างปลอดภัย จากต้นทางไปยังปลายทาง นอกจากนี้ ขนาดของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ควรมีน้ำหนักมากจนเกินไป จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักสินค้าโดยใช่เหตุ

2. โหลดสินค้าในคอนเทนเนอร์หรือบนพาเลท

ขั้นตอนนี้จะช่วยลดการจัดการสินค้าและลดโอกาสในการเกิดความเสียหายได้มาก ลดความเสี่ยงที่สินค้าอื่นๆ จะชนหรือกระแทกกับสินค้าของคุณ โดยเฉพาะการเลือกวางสินค้าบนพาเลทหรือแท่นรองรับน้ำหนักสินค้า เป็นสิ่งที่ชิปปิ้งมักแนะนำให้กับลูกค้าจำนวนมาก นอกจากจะช่วยในการเคลื่อนย้ายสะดวกแล้ว ยังช่วยป้องกันสินค้าแตกหัก เสียหายได้อีกระดับหนึ่งด้วย

3. กระจายน้ำหนักสินค้าให้เท่าๆ กัน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง

วิธีป้องกันสินค้าเคลื่อนไหวหรือไปชนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในระหว่างการขนส่ง คือการจัดการกันกระแทกกล่อง เช่น ใช้เบาะ, โฟม, ยาง และถุงลมนิรภัย เพื่อลดการสั่นสะเทือนและป้องกันสินค้าขยับเขยื้อนในระหว่างการเดินทาง

4. หากเป็นสินค้าอันตราย ต้องแจ้งบริษัทชิปปิ้งล่วงหน้า

เครื่องหมายเตือนสำหรับสินค้าอันตราย ควรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศปลายทางและสัญลักษณ์การจัดส่งระหว่างประเทศ สามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้กับกรมการขนส่งทางบก (DLT)

5. บรรจุสินค้าด้วยวัสดุกันน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิม การกัดกร่อน หรือถูกทำลาย

ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำขัง อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ซื้อปฏิเสธการรับสินค้าได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถกันน้ำได้แน่นอนเมื่อใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง บริษัทชิปปิ้งที่เป็นมืออาชีพ จะตรวจสอบโดยการปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสองด้าน หากยังมีช่องแสงสำหรับจุดใดจุดหนึ่งอยู่ แสดงว่าน้ำสามารถเข้ามาได้ นอกจากนี้ ยังใช้ตรวจสอบกับพื้นภาชนะบรรจุ เนื่องจากน้ำสามารถกระเด็นขึ้นมาได้ระหว่างการขนส่ง

6. หลีกเลี่ยงการใส่ชื่อแบรนด์บนกล่อง เพื่อลดการโจรกรรม

การโจรกรรมสินค้าเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและธุรกิจ ดังนั้นควรลดการทำเครื่องหมายลงบนกล่องให้น้อยที่สุดและใช้หมึกกันน้ำ

7. ตรวจสอบเครื่องหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

ควรตรวจสอบกับผู้ซื้อและบริษัท Shippingจีน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายและหมายเลขหีบห่อ (Shipping Mark) เช่น ข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลข ฯลฯ ปรากฏบนหีบห่อของสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของตามใบตราส่งใด และเพื่อให้กระบวนการขนส่งในทุกๆ ขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย และปลอดภัย ไม่มีความสับสน ล่าช้าเกิดขึ้นระหว่างต้นทางและปลายทาง

หากมีข้อสงสัยใดๆ ควรติดต่อกับตัวแทนขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง อาทิ Chinatopcargo ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ช่วยจัดการเรื่องเอกสารและภาษีนำเข้าได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถติดตามสถานะของสินค้าระหว่างการจัดส่งตลอด 24 ชม.