ค่าขนส่งCN 2018-08-13T04:32:24+00:00

中国到泰国运费


ตารางค่าขนส่งจากจีน [object object] ค่าขนส่งCN                2

运费150泰铢起(不满150泰铢,按照150泰铢计算)

打木架 一立方米 2,000 泰铢 300 泰铢起

保险金额 :运费的 3% ,赔偿不超过 3 倍运费

有泰国政府批准有证产品属于特殊物品

非法物品,食品, 化妆品 不能邮寄

运输方式
产品
总重量 公斤
总体积 立方米
รับนำเข้าสินค้าจีน shipping จีน [object object] ค่าขนส่งCN pppp 1024x724 1

泰国派送费用

รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 25 min 800x1073
รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 20 min 800x235
รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 26 min 800x1073
รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 19 min 800x180
รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 27 min 800x472
รับนำเข้าสินค้าจีน [object object] ค่าขนส่งCN Table Delivery Cost 33 min 800x181