Shipping จีน

Shipping จีน อะไรคือนิยามของคำว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัด ?

Shipping จีน ปัจจุบันมีผู้นำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งหัดนำเข้า อาจรู้สึกงุนงงกับคำว่า ของต้องห้ามและของต้องกำกัด เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอยู่ในที โดยทางกรมศุลกากรได้อธิบายความหมายของสองคำนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ ของต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น สารเสพติด วัตถุหรือสิ่งลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส ฯลฯ เป็นต้น ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร  พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ …

Shipping จีน อะไรคือนิยามของคำว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัด ? Read More »