นำเข้าสินค้าจากจีน
ทางรถ และ ทางเรือ
ติดตามสินค้าผ่านแอปบนมือถือ

นำเข้าสินค้าจากจีน
ทางรถ และ ทางเรือ
ติดตามสินค้าผ่านแอปบนมือถือ

Chinatopcargo 
บริษัทที่ให้บริการทางด้านการขนส่ง
หรือนำเข้าสินค้าจากจีน หากเพิ่งนำเข้า
เป็นครั้งแรกหรือลูกค้าที่นำเข้าเป็นแล้ว
แต่เพิ่งมาใช้บริการเราสามารถดูวิธีการ
นำเข้าสินค้าจากจีนของเราได้ที่วีดีโอนี้
และถ้าหากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติม
สามารถโทรมาปรึกษาทีมงานนำเข้า
กับเราได้เลย

Call center 02-114-7113
Line: @ctcargo

Chinatopcargo 
บริษัทที่ให้บริการทางด้านการขนส่งหรือนำเข้าสินค้าจากจีน
หากเพิ่งนำเข้าเป็นครั้งแรกหรือลูกค้าที่นำเข้าเป็นแล้ว
แต่เพิ่งมาใช้บริการเราสามารถดูวิธีการนำเข้าสินค้าจากจีน
ของเราได้ที่วีดีโอนี้เลย และถ้าหากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติม
สามารถโทรมาปรึกษาทีมงานนำเข้ากับเราได้เลย

Call center 02-114-7113
Line: @ctcargo

ประเภทการให้บริการ
ด้านการเข้าสินค้าจากจีน

ประเภทการให้บริการด้านการเข้าสินค้าจากจีน

ชิปปิ้งจากจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน อย่างมืออาชีพ ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก 550 x 344 300x188

ชิปปิ้งจีนทางรถ
นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย
เริ่มต้นที่ 
49 บาท
ระยะเวลา 3-5
 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

ชิปปิ้งจากจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน อย่างมืออาชีพ ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก web design2 01 e1485318546917 300x188

ชิปปิ้งจีนทางเรือ
นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย
เริ่มต้น 39 บาท
ระยะเวลา 15-30 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคิดค่าขนส่งได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าขนส่งได้ที่นี่

การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าจากจีน

การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าจากจีน

ชิปปิ้งจีน สินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก sgkjls55sd2 02 300x300

การบริการด้านการชิปปิ้งจากจีนทางรถ
ที่ทาง chinatopcargo มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการขนส่งทางบกของ ทำให้บริษัท
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถ
กระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับ
ได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถ
แบบไม่เต็มตู้(LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้
เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่าย
ทั้งผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
โดยทางบริษัทของเรามีระบบบริหารจัดการ
การนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการ
จัดการสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่ง
ของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า
ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

การบริการด้านการชิปปิ้งจากจีนทางรถที่ทาง chinatopcargo มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการขนส่งทางบกของ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถ
กระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้
(LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
โดยทางบริษัทของเรามีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้า
ได้ใช้บริการจัดการสินค้า ทำให้ลูกค้าสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งจีน สินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก sgkjls55sd2 01 300x300

การบริการด้านการนำเข้าสินค้าจีนทางเรือ
กับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี
ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ 
Chainatopcargo เป็นที่ 1 ในใจ
ของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้
ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรายัง
มีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้า
ได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีน
ทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึง
ตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้า
จะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

การบริการด้านการนำเข้าสินค้าจีนทางเรือ กับประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี
ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ Chainatopcargo เป็นที่ 1 ในใจ
ของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่
จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้า
ได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถ
รู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

เหตุผลที่ต้องใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนกับ Chinatopcargo

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก ssgg55g 01 e1560963087228

การคิดค่าขนส่งตามหลัก Logistic สากล
มีโกดังที่จีนและไทยมั่นใจของปลอดภัย 100%
ของถึงไว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
มาตรฐานการบริการระดับสากล
ระบบติดตามสินค้าแบบมืออาชีพ
ได้รับสินค้าถึงมือและรวดเร็วทันเวลา
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
หมดปัญหาของสูญหายระหว่างทาง
ทีมงานมืออาชีพเรื่องนำเข้าสินค้าจีน
มีโกดังตั้งที่จีนและไทยมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าท่าน

  • การคิดค่าขนส่งตามหลัก Logistic สากล
  • มีโกดังที่จีนและไทยมั่นใจของปลอดภัย 100%
  • ของถึงไว ทันใจ ไม่ต้องรอนาน
  • มาตรฐานการบริการระดับสากล
  • ระบบติดตามสินค้าแบบมืออาชีพ
  • ได้รับสินค้าถึงมือและรวดเร็วทันเวลา
  • มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
  • หมดปัญหาของสูญหายระหว่างทาง
  • ทีมงานมืออาชีพเรื่องนำเข้าสินค้าจีน
  • มีโกดังตั้งที่จีนและไทยมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าท่าน
ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มาตรฐาน ราคาสากล ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก chinatopapp 300x300

นำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจีนได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ผ่านมือถือ Mobile Application
>> ติดตามสินค้าได้เร็วกว่า 
>> ทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้น
>>ใช้งานง่ายขึ้นดาวน์โหลดใช้ฟรี